Picture
Jammen er det godt med jul, foreldre mine er inne og jeg kan ligge på fanget nesten hele dagen. Blir det for varmt flytter jeg meg bare opp på sofaryggen - der har jeg best oversikt...